Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/06/2022 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat – anffurfiol (09:30-10:00)

(10.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid.

 

(10.00-11.30)

2.

Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu): Cyfnod 2 – Trafod y gwelliannau

Bydd y Pwyllgor yn gwaredu'r gwelliannau yn y drefn a ganlyn: Adrannau 1-8; Teitl hir.

 

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Andrew Hewitt, Pennaeth Deddfwriaeth Treth, Trysorlys Cymru

Lynsey Edwards, Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

Llyr Gruffydd AS, Llefarydd Plaid Cymru ar Gyllid a Llywodraeth Leol

 

Dogfennau ategol:

Rhestr o welliannau wedi'u didoli (PDF, 169KB)

Grwpio Gwelliannau (PDF, 93KB)

Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu), fel yi cyflwynwyd (PDF, 109KB)

 Memorandwm Esboniadol (PDF, 1.2MB)

Cofnodion:

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, gan yr Aelod sy'n Gyfrifol

Andrew Hewitt, Pennaeth Deddfwriaeth Treth, Trysorlys Cymru

Lynsey Edwards, Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

 

Llyr Gruffydd AS, Llefarydd Plaid Cymru ar Gyllid a Llywodraeth Leol

 

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Gwelliant 7 (Llyr Gruffydd AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Fox

Mike Hedges

 

Peredur Owen Griffiths

Rhianon Passmore

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii).

 

Gwrthodwyd gwelliant 7.

 

Gwelliant 8 (Llyr Gruffydd AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Fox

Mike Hedges

 

Peredur Owen Griffiths

Rhianon Passmore

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii).

 

Gwrthodwyd gwelliant 8.

 

Gwelliant 9 (Llyr Gruffydd AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Fox

Mike Hedges

 

Peredur Owen Griffiths

Rhianon Passmore

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii).

 

Gwrthodwyd gwelliant 9.

 

Gwelliant 10 (Llyr Gruffydd AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Fox

Mike Hedges

 

Peredur Owen Griffiths

Rhianon Passmore

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii).

 

Gwrthodwyd gwelliant 10.

 

Gwelliant 12 (Peter Fox AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Fox

Mike Hedges

 

Peredur Owen Griffiths

Rhianon Passmore

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii).

 

Gwrthodwyd gwelliant 12.

 

Ni chafodd gwelliant 20 (Llyr Gruffydd AS) ei gynnig.

Ni chafodd gwelliant 21 (Llyr Gruffydd AS) ei gynnig.

 

Gwelliant 13 (Peter Fox AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Fox

Mike Hedges

 

Peredur Owen Griffiths

Rhianon Passmore

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii).

 

Gwrthodwyd gwelliant 13.

 

Gwelliant 1 (Rebecca Evans AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mike Hedges

 

Peter Fox

Rhianon Passmore

 

Peredur Owen Griffiths

Derbyniwyd gwelliant 1.

 

Gan y derbyniwyd gwelliant 1, methodd gwelliant 109.

Ni chafodd gwelliant 15 (Peter Fox AS) ei gynnig.

 

Gwelliant 16 (Peter Fox AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Fox

Mike Hedges

 

Peredur Owen Griffiths

Rhianon Passmore

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii).

 

Gwrthodwyd gwelliant 16.

 

Gwelliant 2 (Rebecca Evans AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mike Hedges

 

Peter Fox

Rhianon Passmore

 

Peredur Owen Griffiths

Derbyniwyd gwelliant 2.

 

Tynnwyd gwelliant 11 (Llyr Gruffydd AS) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 17 (Peter Fox AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Fox

Mike Hedges

 

Peredur Owen Griffiths

Rhianon Passmore

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii).

 

Gwrthodwyd gwelliant 17.

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Rebecca Evans AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 4 (Rebecca Evans AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chafodd gwelliant 18 (Peter Fox AS) ei gynnig.

Ni chafodd gwelliant 19 (Peter Fox AS) ei gynnig.

Derbyniwyd gwelliant 5 (Rebecca Evans AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 6 (Rebecca Evans AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mike Hedges

Peter Fox

Rhianon Passmore

Peredur Owen Griffiths

 

Derbyniwyd gwelliant 6.

 

 

(11.30)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.30-11.40)

4.

Cyllideb Atodol Gyntaf 2022-23: Archwilio Cymru

Dogfennau ategol:

FIN(6)-13-22 P1 – Amcangyfrif Atodol Archwilio Cymru ar gyfer 2022-23 (Wedi'i gynnwys yn y pecyn atodol)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor amcangyfrif atodol Archwilio Cymru.

 

(11.40-11.50)

5.

Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru): Goblygiadau ariannol

Dogfennau ategol:

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd (Wedi'i gynnwys yn y pecyn atodol)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor bapur briffio Ymchwil y Senedd ynghylch goblygiadau ariannol y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru).