Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Ar 13 Hydref 2021, penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o gyfarfod heddiw yn unol â Rheol Sefydlog 17.42.

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Cyllid.

(09:30 - 10:00)

2.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft 2022-23 Comisiwn y Senedd: Trafod yr adroddiad drafft

Papurau ategol:

FIN(6)-08-21 P1 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft yn amodol ar fân newidiadau.