Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: P Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/09/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

13.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

13:30-13:35

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

LJC(6)-05-21 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(6)021 - Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2021

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon ar yr adroddiad drafft.

 

2.2

SL(6)022 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2021

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon ar yr adroddiad drafft.

 

2.3

SL(6)025 – Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) (Diwygio) 2021

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon ar yr adroddiad drafft.

 

2.4

SL(6)036 – Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol) (Rhif 2) 2021

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon ar yr adroddiad drafft.

 

2.5

SL(6)038 - Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Cymru) (Diwygio) 2021

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon ar yr adroddiad drafft.

 

13:35-13:45

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3.

3.1

SL(6)024 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Coedwigaeth) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 2 – Adroddiad drafft

LJC(6)-05-21 – Papur 3 – Rheoliadau

LJC(6)-05-21 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.2

SL(6)033 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 5 – Adroddiad drafft

LJC(6)-05-21 – Papur 6 – Rheoliadau

LJC(6)-05-21 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

3.3

SL(6)039 – Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 3) 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 8 – Adroddiad drafft

LJC(6)-05-21 – Papur 9 – Rheoliadau

LJC(6)-05-21 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.4

SL(6)023 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 11 – Adroddiad drafft

LJC(6)-05-21 – Papur 12 – Rheoliadau

LJC(6)-05-21 – Papur 13 – Memorandwm Esboniadol

LJC(6)-05-21 – Papur 14 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 12 Gorffennaf 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.5

SL(6)028 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 15 – Adroddiad drafft

LJC(6)-05-21 – Papur 16 – Rheoliadau

LJC(6)-05-21 – Papur 17 – Memorandwm Esboniadol

LJC(6)-05-21 – Papur 18 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 16 Gorffennaf 2021

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.6

SL(6)029 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 19 – Adroddiad drafft

LJC(6)-05-21 – Papur 20 – Rheoliadau

LJC(6)-05-21 – Papur 21 – Memorandwm Esboniadol

LJC(6)-05-21 – Papur 22 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 19 Gorffennaf 2021

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

3.7

SL(6)032 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 3) 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 23 – Adroddiad drafft

LJC(6)-05-21 – Papur 24 – Rheoliadau

LJC(6)-05-21 – Papur 25 – Memorandwm Esboniadol

LJC(6)-05-21 – Papur 26 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 30 Gorffennaf 2021

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

3.8

SL(6)035 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 4) 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 27 – Adroddiad drafft

LJC(6)-05-21 – Papur 28 – Rheoliadau

LJC(6)-05-21 – Papur 29 – Memorandwm Esboniadol

LJC(6)-05-21 – Papur 30 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 6 Awst 2021

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.9

SL(6)040 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 31 – Adroddiad drafft

LJC(6)-05-21 – Papur 32 – Rheoliadau

LJC(6)-05-21 – Papur 33 – Memorandwm Esboniadol

LJC(6)-05-21 – Papur 34 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 27 Awst 2021

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.10

SL(6)026 - Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 35 – Adroddiad drafft

LJC(6)-05-21 – Papur 36 – Rheoliadau

LJC(6)-05-21 – Papur 37 – Memorandwm Esboniadol

LJC(6)-05-21 – Papur 38 – Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 14 Gorffennaf 2021

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

3.11

SL(6)027 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 14) 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 39 – Adroddiad drafft

LJC(6)-05-21 – Papur 40 – Rheoliadau

LJC(6)-05-21 – Papur 41 – Memorandwm Esboniadol

LJC(6)-05-21 – Papur 42 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 16 Gorffennaf 2021

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.12

SL(6)034 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 15) 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 43 – Adroddiad drafft

LJC(6)-05-21 – Papur 44 – Rheoliadau

LJC(6)-05-21 – Papur 45 – Memorandwm Esboniadol

LJC(6)-05-21 – Papur 46 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 6 Awst 2021

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.13

SL(6)041 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 16) 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 47 – Adroddiad drafft

LJC(6)-05-21 – Papur 48 – Rheoliadau

LJC(6)-05-21 – Papur 49 – Memorandwm Esboniadol

LJC(6)-05-21 – Papur 50 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 27 Awst 2021

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

13:45-13:50

4.

Offerynnau a ystyriwyd yn flaenorol i’w sifftio ac sy’n awr yn destun craffu o dan Reolau Sefydlog 21.2 a 21.3

4.1

SL(6)031 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 51 – Adroddiad drafft

LJC(6)-05-21 – Papur 52 – Rheoliadau

LJC(6)-05-21 – Papur 53 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

13:50-13:55

5.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

5.1

WS-30C(6)001 - Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Gwin) (Diwygio etc) 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 54 – Datganiad ysgrifenedig, 12 Gorffennaf 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 55 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth ac, yn breifat, cytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad pellach ar y pwyntiau a godwyd yn y ddogfen sylwadau.

 

5.2

WS-30C(6)002 - Rheoliadau Diogelwch Iechyd (Ymadael â'r UE) 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 56 – Datganiad ysgrifenedig, 14 Gorffennaf 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 57 – Sylwebaeth

LJC(6)-05-21 – Papur 58 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth ac, yn breifat, cytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad pellach ar y pwyntiau a godwyd yn y ddogfen sylwebaeth.

 

13:55-14:05

6.

Papurau i'w nodi

6.1

Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi: Fforwm Gweinidogol ar gyfer Masnach

LJC(6)-05-21 – Papur 59 – Llythyr gan Weinidog yr Economi, 12 Gorffennaf 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 60 – Llythyr gan Weinidog yr Economi, 26 Gorffennaf 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyrau oddi wrth Weinidog yr Economi, a nododd bod trafodaethau'n parhau gyda Llywodraeth Cymru mewn perthynas â Chytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol newydd.

 

6.2

Gohebiaeth gan y Llywydd: Amserlen y Pwyllgor

LJC(6)-05-21 – Papur 61 – Llythyr gan y Llywydd, 14 Gorffennaf 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd.

 

6.3

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: y Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer Etholiadau a Chofrestru

LJC(6)-05-21 – Papur 62 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 15 Gorffennaf 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 63 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 12 Awst 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyrau gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

 

6.4

Gohebiaeth â'r Llywydd: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd

LJC(6)-05-21 – Papur 64 – Llythyr gan y Llywydd, 16 Gorffennaf 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 65 – Llythyr at y Llywydd, 2 Gorffennaf 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth â'r Llywydd.

 

6.5

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Cyfarfod Pedairochrog y Gweinidogion Cyllid

LJC(6)-05-21 – Papur 66 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 19 Gorffennaf 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol.

 

6.6

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Blaenoriaethau plant a phobl ifanc ar gyfer y Chweched Senedd

LJC(6)-05-21 – Papur 67 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, 20 Gorffennaf 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a chytunwyd y byddai’n ei drafod eto mewn trafodaeth ar gynllunio strategol yn y dyfodol.

 

6.7

Gohebiaeth gan Brif Weithredwr yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd: Swyddfa’r Farchnad Fewnol

LJC(6)-05-21 – Papur 68 – Llythyr gan Brif Weithredwr yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd, 27 Gorffennaf 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 69 – Llythyr at Brif Weithredwr yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd, 16 Gorffennaf 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gyda Phrif Weithredwr yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd, a nodwyd bod swyddogion mewn cysylltiad i drefnu cyfarfod gyda’r Cadeirydd.

 

6.8

Gohebiaeth gan y Prif Weinidog: Cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol

LJC(6)-05-21 – Papur 70 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 27 Gorffennaf 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 71 – Llythyr at y Prif Weinidog, 16 Gorffennaf 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth â’r Prif Weinidog mewn perthynas â Chytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol newydd.

 

6.9

Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU

LJC(6)-05-21 – Papur 72 – Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 28 Gorffennaf 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 73 – Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru, 28 Gorffennaf 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd.

 

6.10

Gohebiaeth â Choleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd: Ymchwiliad posibl

LJC(6)-05-21 – Papur 74 – Llythyr gan Bennaeth Swyddfa Cymru, Coleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd, 30 Gorffennaf 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 75 – Llythyr at Bennaeth Swyddfa Cymru, Coleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd, 21 Gorffennaf 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth â Choleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd a chytunodd y byddai’n ei thrafod eto mewn trafodaeth ar gynllunio strategol yn y dyfodol.

 

6.11

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol: Cydweithio rhwng pwyllgorau yn ystod y Chweched Senedd

LJC(6)-05-21 – Papur 76 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol, 10 Awst 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol a chytunwyd y byddai’n ei drafod eto mewn trafodaeth ar gynllunio strategol yn y dyfodol.

 

6.12

Gohebiaeth mewn perthynas â Chynulliad Partneriaeth Seneddol y DU a’r UE

LJC(6)-05-21 – Papur 77a – Llythyr at yr Arglwydd Kinnoull, Cadeirydd Pwyllgor Undeb Ewropeaidd, Tŷ'r Arglwyddi, 25 Awst 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 77b – Llythyr at yr Arglwydd Kinnoull, Cadeirydd Pwyllgor Undeb Ewropeaidd, Tŷ'r Arglwyddi, 16 Gorffennaf 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 77c – Llythyr at Syr Oliver Heald AS, 16 Gorffennaf 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth mewn perthynas â Chynulliad Partneriaeth Seneddol y DU a’r UE

 

6.13

Gohebiaeth â’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Fframweithiau cyffredin

LJC(6)-05-21 – Papur 78 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 7 Medi 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 79 – Llythyr at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 16 Gorffennaf 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad. Mewn sesiwn breifat, cytunodd y Pwyllgor i dynnu sylw Pwyllgorau eraill y Senedd, a’r Pwyllgor Busnes, at y llythyr.

 

6.14

Gohebiaeth â’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Sesiwn dystiolaeth

LJC(6)-05-21 – Papur 80 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 8 Medi 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 81 – Llythyr at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 16 Gorffennaf 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, ac y byddai’n bresennol ar gyfer sesiwn dystiolaeth ar 20 Medi 2021.

 

14:05

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

14:05-14:30

8.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Amgylchedd - trafod yr adroddiad drafft

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Bil yr Amgylchedd

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Bil yr Amgylchedd

 

LJC(6)-05-21 – Papur 82 – Adroddiad drafft

LJC(6)-05-21 – Papur 83 – Nodyn cyngor cyfreithiol (Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol)

LJC(6)-05-21 – Papur 84 – Nodyn cyngor cyfreithiol (Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol)

LJC(6)-05-21 – Papur 85 – Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 6 Awst 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 86 – Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 20 Gorffennaf 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 87 – Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 14 Gorffennaf 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Amgylchedd. Cytunodd y Pwyllgor i drafod drafft diwygiedig yn y cyfarfod nesaf.

 

14:30-14:40

9.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir)

 

LJC(6)-05-21 – Papur 88 – Nodyn cyngor cyfreithiol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

14:40-14:55

10.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Cymwysterau Proffesiynol

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – y Bil Cymwysterau Proffesiynol

 

LJC(6)-05-21 – Papur 89 - Nodyn cyngor cyfreithiol

LJC(6)-05-21 – Papur 90 - Papur briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

LJC(6)-05-21 – Papur 91 – Llythyr at y Gweinidog Addysg a'r Gymraeg, 12 Awst 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Cymwysterau Proffesiynol, a’r ohebiaeth gysylltiedig, a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft yn y cyfarfod nesaf.

 

14:55-15:05

11.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil y Lluoedd Arfog

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil y Lluoedd Arfog a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

15:05-15:15

12.

Nodyn briffio ar gytundebau rhyngwladol

LJC(6)-05-21 – Papur 93 – Nodyn briffio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cytundebau rhyngwladol a ganlyn:

 

-       Y DU/Periw: Cytuniad ar gydnabyddiaeth gilyddol graddau;

-       Y DU/Japan: Protocol Diwygio'r Cytundeb ar gyfer Cydweithredu yn y Defnydd Heddychlon o Ynni Niwclear;

-       Diogelu Gwybodaeth Gyfrinachol: cytundebau y DU/Estonia, y DU/Latfia, y DU/Gwlad Belg a'r DU/yr Eidal;

-       Confensiwn Byd-eang UNESCO ar Gydnabod Cymwysterau sy'n ymwneud ag Addysg Uwch;

-        Y DU/Rwsia: Protocol Diwygio'r Cytundeb ar gyfer Atal Digwyddiadau ar y Môr;

 

a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft ar y cytundebau yn y cyfarfod nesaf.

 

15:15-15:30

13.

Blaenraglen waith

LJC(6)-05-21 – Papur 94 – Diweddariad gan y Cadeirydd

LJC(6)-05-21 – Papur 95 – Edrych ymlaen

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chlywodd y wybodaeth ddiweddaraf gan y Cadeirydd ar y cynnydd a wnaed gyda materion amrywiol yn ystod toriad yr haf.