Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: P Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 16/06/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30 - 16.45)

1.

Ymweliad â San Steffan - gwaith rhyngseneddol gyda phwyllgorau cyfatebol

Cofnodion:

Cyfarfu’r Pwyllgor â’r pwyllgorau cyfatebol a ganlyn yn Senedd y DU fel rhan o’i waith rhyngseneddol:

·         Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol Tŷr Cyffredin;

·         Pwyllgor Materion Cymreig Tŷr Cyffredin;

·         Pwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin Tŷr Arglwyddi;

·         Pwyllgor Cytundebau Rhyngwladol Tŷ'r Arglwyddi;

·         Pwyllgor Cyfansoddiad Tŷ'r Arglwyddi;

·         Pwyllgor Craffu ar Is-ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi; a

·         Phwyllgor Materion Ewropeaidd Tŷr Arglwyddi.