Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Amseriad disgwyliedig: 133 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 26/04/2023 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo.

(45 munud)

1.

Cwestiynau i Weinidog yr Economi

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 1, 3, 4, 7 ac 8 gan y Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

(45 munud)

2.

Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.21

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiwn 1 gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

(0 munud)

3.

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

(5 munud)

4.

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.08

Gwnaeth Mabon ap Gwynfor ddatganiad am - Ynys Enlli – Noddfa awyr dywyll gyntaf yn Ewrop.

Gwnaeth Rhys ab Owen ddatganiad am - Illtyd Lloyd 1929-2023, Arolygydd Ysgolion 1963-1982, Prif Arolygydd Addysg 1982-1990, hyrwyddwr addysg Gymraeg a bathu geirfa Mathemateg cyfrwng Cymraeg.

Gwnaeth Sioned Williams ddatganiad am - Mis Ymwybyddiaeth Anhwylderau Cyn Mislif (Ebrill).

 

(30 munud)

5.

Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Y rheolau ynghylch gweithredu Grwpiau Trawsbleidiol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.14

(60 munud)

6.

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus – Craffu ar Gyfrifon Llywodraeth Cymru 2020-21

NDM8246 Mark Isherwood (Gogledd Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ar ei ymchwiliad, Craffu ar Gyfrifon Llywodraeth Cymru 2020-21, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 27 Mawrth 2023.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.23

NDM8246 Mark Isherwood (Gogledd Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ar ei ymchwiliad, Craffu ar Gyfrifon Llywodraeth Cymru 2020-21, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 27 Mawrth 2023.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(60 munud)

7.

Dadl Plaid Cymru - Ailddynodi HS2

NDM8245 Sian Gwenllian (Arfon)

Cynnig bod y Senedd:

Yn galw ar Lywodraeth y DU i ailddynodi HS2 fel prosiect i Loegr yn unig, a rhoi'r symiau canlyniadol sy'n ddyledus i Gymru.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.07

NDM8245 Sian Gwenllian (Arfon)

Cynnig bod y Senedd:

Yn galw ar Lywodraeth y DU i ailddynodi HS2 fel prosiect i Loegr yn unig, a rhoi'r symiau canlyniadol sy'n ddyledus i Gymru.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

8.

Cyfnod Pleidleisio

Cofnodion:

Nid oedd Cyfnod Pleidleisio

(30 munud)

9.

Dadl Fer

NDM8225 James Evans (Brycheiniog a Sir Faesyfed)

Y ffordd wledig o fyw: saethu a'i fudd i'r amgylchedd a'r economi

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.06

NDM8225 James Evans (Brycheiniog a Sir Faesyfed)

Y ffordd wledig o fyw: saethu a'i fudd i'r amgylchedd a'r economi