Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 98(v5) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 25/10/2022 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo.

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.42

(30 munud)

3.

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Fframwaith Imiwneiddio Cenedlaethol i Gymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.57

(30 munud)

4.

Datganiad gan Weinidog yr Economi: Banc Datblygu Cymru – Buddsoddi Uchelgeisiol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.18

(30 munud)

5.

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Rôl y Sector Cyhoeddus yn System Ynni’r Dyfodol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.00

 

(30 munud)

6.

Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Diweddariad ar Wcráin

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.40

(30 munud)

7.

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Cau Pont Menai

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.10

(0 munud)

8.

Datganiad gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip: Oriel Gelf Gyfoes Genedlaethol - TYNNWYD YN ÔL

Cofnodion:

Tynnwyd yr eitem hon yn ôl

(0 munud)

9.

Dadl: Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg 2021-22 - GOHIRIWYD TAN 15 TACHWEDD

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem hon tan 15 Tachwedd