Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 92 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 04/10/2022 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo.

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.28

(45 munud)

3.

Datganiad gan Weinidog yr Economi: Datblygu Economaidd Rhanbarthol - Symudwyd ymlaen o 11 Hydref 2022

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.40

(30 munud)

4.

Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Adroddiad Blynyddol Cymraeg 2050 ar gyfer 2021-22

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.32

(30 munud)

5.

Datganiad gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip: Treftadaeth y Byd yn y Gogledd-orllewin

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.02

(30 munud)

6.

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Bioamrywiaeth

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.46