Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 87 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 11/09/2022 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Rhif Eitem

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo.

1.

Cynnig o gydymdeimlad a theyrngedau i Ei Mawrhydi Y Frenhines

Yn cynnig:

Bod y Senedd hon yn mynegi ei thristwch dwys yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi Y Frenhines ac yn estyn ei chydymdeimlad diffuant i Ei Fawrhydi Y Brenin ac Aelodau eraill o’r Teulu Brenhinol. Rydym yn cydnabod ymrwymiad parhaus Ei Mawrhydi i wasanaeth a dyletswydd cyhoeddus, gan gynnwys y gefnogaeth a roddodd i nifer o elusennau a sefydliadau yng Nghymru, a’i chysylltiad ar hyd ei hoes â Chymru a’i phobl.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.00

 

Arweiniwyd y Senedd gan y Llywydd i nodi munud o dawelwch. Galwodd y Llywydd ar y Prif Weinidog, arweinwyr y pleidiau ac Aelodau eraill i dalu teyrngedau i Ei Mawrhydi Y Frenhines. Cytunodd y Senedd i gyflwyno cynnig o gydymdeimlad i Ei Fawrhydi y Brenin.