Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 77 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 14/06/2022 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cynhelir y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo.

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.29

(30 munud)

3.

Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Diweddariad ar gostau byw

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.54

(30 munud)

4.

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Gwastadeddau Gwent / Ardaloedd sy’n Esiampl i Eraill o ran Adfer Natur

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.35

(30 munud)

5.

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cynllun Gweithredu Drafft ar HIV

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.58

(0 munud)

6.

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Diweddariad ar Ddiogelwch Adeiladau - TYNNWYD YN ÔL

(30 munud)

7.

Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Diweddariad ar Wcráin

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.27

(5 munud)

8.

Cynnig i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 i’r Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

NDM8022 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Senedd Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36: 

Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i’r Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn canlynol:

a) Adran 1;

b) Atodiad 1;

c) Adrannau 2 – 24;

d) Atodiad 2;

e) Adrannau 25 – 56;

f) Atodiad 3;

g) Adrannau 57 – 144;

h) Atodiad 4;

i) Adrannau 145 – 146;

j) Teitl Hir. 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.03

NDM8022 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Senedd Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36: 

Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i’r Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn canlynol:

a) Adran 1;

b) Atodiad 1;

c) Adrannau 2 – 24;

d) Atodiad 2;

e) Adrannau 25 – 56;

f) Atodiad 3;

g) Adrannau 57 – 144;

h) Atodiad 4;

i) Adrannau 145 – 146;

j) Teitl Hir. 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(60 munud)

9.

Dadl: Darlledu

NDM8023 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn croesawu creu’r panel arbenigol a fydd yn ymchwilio i sefydlu Awdurdod Darlledu a Chyfathrebu cysgodol i Gymru.

2. Yn nodi bod y Cytundeb Cydweithio rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru yn datgan eu bod yn gytûn y dylid datganoli pwerau darlledu a chyfathrebu i’r Senedd.

Y Cytundeb Cydweithio

Cyd-gyflwynydd
Sian Gwenllian (Arfon)

Cyflwynwyd y gwelliant canlynol:

Gwelliant 1 - Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Dileu pwynt 1.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.04

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM8023 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn croesawu creu’r panel arbenigol a fydd yn ymchwilio i sefydlu Awdurdod Darlledu a Chyfathrebu cysgodol i Gymru.

2. Yn nodi bod y Cytundeb Cydweithio rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru yn datgan eu bod yn gytûn y dylid datganoli pwerau darlledu a chyfathrebu i’r Senedd.

Y Cytundeb Cydweithio

Cyd-gyflwynnydd
Sian Gwenllian (Arfon)

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Dileu pwynt 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

38

54

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig.

NDM8023 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn croesawu creu’r panel arbenigol a fydd yn ymchwilio i sefydlu Awdurdod Darlledu a Chyfathrebu cysgodol i Gymru.

2. Yn nodi bod y Cytundeb Cydweithio rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru yn datgan eu bod yn gytûn y dylid datganoli pwerau darlledu a chyfathrebu i’r Senedd.

Y Cytundeb Cydweithio

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd y cynnig.

 

10.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 18.06 cafodd y trafodion eu hatal dros dro i ganiatáu egwyl technegol cyn y Cyfnod Pleidleisio.

Dechreuodd yr eitem am 18.11

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol: