Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 75 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 07/06/2022 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cynhelir y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo.

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.31

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.27

 

(60 munud)

3.

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol: Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.39

 

(0 munud)

4.

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Covid-19 - TYNNWYD YN ÔL

(30 munud)

5.

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.09

(30 munud)

6.

Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Mynd i’r afael â hiliaeth sefydliadol a systemig – Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.46

 

(30 munud)

7.

Datganiad gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip: Diweddariad ar Ddiwylliant a Threftadaeth: Hanes, Diwylliant a Threftadaeth Pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.17

(30 munud)

8.

Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cefnogi system addysg wrth-hiliol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.51

 

(60 munud)

9.

Dadl: Adolygiad Blynyddol 2020-21 y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

NDM8013 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi Adroddiad Effaith Cymru 2020-21 y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol - Adroddiad Effaith Cymru 2020–21

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.21

NDM8013 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi Adroddiad Effaith Cymru 2020-21 y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol - Adroddiad Effaith Cymru 2020–21

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

10.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Nid oedd Cyfnod Pleidleisio