Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 8(v4) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 22/06/2021 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo.

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.29

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 14.44 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Llywydd.

(45 munud)

3.

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Coronafeirws

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.55

(45 munud)

4.

Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Cael gwared â hiliaeth a chreu Cymru wrth-hiliol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.30

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 16.08 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Dirprwy Lywydd.

(45 munud)

5.

Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cymwysterau yn 2021

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.21

 

(45 munud)

6.

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Adolygiad o ffyrdd

Cofnodion:

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 16.46 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Llywydd.

Dechreuodd yr eitem am 16.51