Agenda

Lleoliad: Zoom

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

3.

Trefn Busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

3.2

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

3.3

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

4.

Deddfwriaeth

4.1

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol

5.

Sefydlu Pwyllgorau a’u Cylchoedd Gorchwyl

5.1

Pwyllgorau'r Chweched Senedd

6.

Comisiwn y Senedd

6.1

Comisiwn y Senedd