Agenda

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad y Cadeirydd (9.00 - 9.05)

2.

Eitem i'w thrafod a gwneud penderfyniad yn ei chylch: Y wybodaeth ddiweddaraf am ddiogelwch: Y wybodaeth ddiweddaraf am y camau i sicrhau diogelwch corfforol a seiberddiogelwch Aelodau a'u staff cymorth (9.05 - 10.00)

3.

Eitem i'w thrafod a gwneud penderfyniad yn ei chylch: Dull y Bwrdd o ymdrin â seiberddiogelwch (10.00 - 10.30)

 

Egwyl – (10.30 – 10.45)

4.

Eitem i'w thrafod a gwneud penderfyniad yn ei chylch: Strategaeth y Bwrdd ar gyfer 2021-2026 (10:45 - 11:15)

5.

Eitem i'w thrafod a gwneud penderfyniad yn ei chylch: Gofynion gorfodol y Bwrdd - polisïau cyflogaeth (11.15 - 12.15)

 

Egwyl (12.15 – 13.00)

 

 

6.

Eitem i'w thrafod a gwneud penderfyniad yn ei chylch: Adolygiad Blynyddol o'r Penderfyniad (13.00 - 15.15)

·         Adolygiad blynyddol o'r Penderfyniad: Dull gweithredu ac ymgynghori – Papur 6

·         Adolygiad blynyddol o'r Penderfyniad: Gwariant ar Lety Preswyl (Pennod 4) – Papur 7

·         Adolygiad blynyddol o'r Penderfyniad: Taliadau i Aelodau, cymorth staffio i Aelodau a chymorth i bleidiau gwleidyddol – Papur 8

·         Adolygiad blynyddol o'r Penderfyniad: Y Gronfa Costau Swyddfa a Chysylltu ag Etholwyr (Pennod 6) – Papur 9

·         Diwygiadau amrywiol i'r Penderfyniad – Papur 10

 

7.

Eitem i'w thrafod: Y wybodaeth ddiweddaraf a'r flaeraglen waith (15.15 - 15.30)