Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 20/01/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1   Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod; ni chafwyd ymddiheuriadau.

(10.00-11.00)

2.

Sesiwn dystiolaeth lafar ar gapasiti’r Cynulliad - sesiwn dystiolaeth gydag academyddion

Yr Athro Laura McAllister, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Diana Stirbu, London Metropolitan University

Dr Hannah White, Institute for Government

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1   Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y panel.

(11.00-11.45)

3.

Sesiwn dystiolaeth lafar am amrywiaeth a chapasiti yn y Cynulliad - sesiwn dystiolaeth gyda’r Bwrdd Taliadau

Dawn Primarolo, Cadeirydd y Bwrdd Taliadau

Anna Daniel, Uwch-gynghorydd i’r Bwrdd Taliadau, Comisiwn y Cynulliad

 

Cofnodion:

3.1   Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y panel.

3.1

Sesiwn dystiolaeth lafar ar amrywiaeth yn y Cynulliad - sesiwn dystiolaeth gyda’r Bwrdd Taliadau

3.2

Sesiwn dystiolaeth lafar ar gapasiti’r Cynulliad - sesiwn dystiolaeth gyda’r Bwrdd Taliadau

(11.45)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1   Derbyniwyd y cynnig.

(11.45-12.00)

5.

Sesiynau tystiolaeth lafar gydag academyddion a'r Bwrdd Taliadau - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1   Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

5.2   Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Bwrdd Taliadau i ofyn am ragor o fanylion am feysydd o ddiddordeb.

5.1

Sesiwn dystiolaeth lafar ar amrywiaeth yn y Cynulliad - trafod y dystiolaeth

5.2

Sesiwn dystiolaeth lafar ar gapasiti yn y Cynulliad - trafod y dystiolaeth

(12.00-12.15)

6.

Amrywiaeth y Cynulliad: y dull o ymgysylltu

Cofnodion:

6.1   Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull o ymgysylltu ar gyfer ei ymchwiliad i amrywiaeth y Cynulliad.