Agenda

Lleoliad: Ystafell Gynadledda C - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(9.30-12.45)

1.

Maint y Cynulliad: digwyddiad ymgysylltu (drwy wahoddiad yn unig) (Ystafelloedd Cynadledda C a D, Tŷ Hywel)

Bydd y Pwyllgor yn cwrdd â rhanddeiliaid i drafod maint y Cynulliad. Nid yw’r digwyddiad hwn yn agored i’r cyhoedd.