Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10.00)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1   Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod; ni chafwyd ymddiheuriadau.

(10.00–10.20)

2.

Ethol Cynulliad mwy amrywiol: dull ymgynghori

Cofnodion:

2.1   Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull gweithredu o ran yr ymgynghoriad ar gyfer ei ymchwiliad i amrywiaeth y Cynulliad.

(10.20–10.50)

3.

Capasiti’r Cynulliad: ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

3.1   Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafodd hyd yma ar gyfer ei ymchwiliad i gapasiti’r Cynulliad.

(10.50–11.00)

4.

Strategaeth ymgynghori â'r cyhoedd

Cofnodion:

4.1   Ystyriodd y Pwyllgor ei weithgarwch o ran ymgysylltu yn y dyfodol a chasglu tystiolaeth, a nododd ddiweddariad ar gaffael Cynulliad Dinasyddion.

(11.00)

5.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

5.1   Nodwyd y papurau.

5.1

Cyflwyniad ysgrifenedig gan unigolyn ar gapasiti'r Cynulliad – Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

5.2

Cyflwyniad ysgrifenedig gan Gyngor Cymuned Pencraig ar gapasiti'r Cynulliad – Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

5.3

Cyflwyniad ysgrifenedig gan Prospect ar gapasiti'r Cynulliad – Chwefror 2020

Dogfennau ategol:

5.4

Cyflwyniad ysgrifenedig gan Gyngor Tref Llanandras a Norton ar gapasiti'r Cynulliad – Chwefror 2020

Dogfennau ategol:

5.5

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd ar gapasiti'r Cynulliad – 10 Chwefror 2020

Dogfennau ategol:

5.6

Cyflwyniad ysgrifenedig gan Gyngor Cymuned Maesyfed ar gapasiti'r Cynulliad – Chwefror 2020

Dogfennau ategol:

5.7

Llythyr gan Bennaeth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru â gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 13 Ionawr 2020 – 12 Chwefror 2020

Dogfennau ategol: