Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(11.00-11.05)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod; ni chafwyd ymddiheuriadau.

(11.05-11.40)

2.

Y strategaeth ymgysylltu â’r cyhoedd

Cofnodion:

2.1     Trafododd y Pwyllgor ei strategaeth i ymgysylltu â’r cyhoedd a chytunodd i ddychwelyd at y mater yn ei gyfarfod nesaf.

(11.40-11.45)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod nesaf y Pwyllgor.

Cofnodion:

3.1     Derbyniwyd y cynnig.