Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30-09.35)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod; ni chafwyd ymddiheuriadau.

(09.35-12.30)

2.

Pennu strategaeth a llunio blaenraglen waith

Syr Nick Harvey, Aelod Cyswllt, Global Partners Governance

 

Cofnodion:

2.1     Croesawodd y pwyllgor Syr Nick Harvey i’r cyfarfod a diolch iddo am hwyluso trafodaethau.       

2.2     Trafododd y Pwyllgor ei ddull gweithredu strategol o ran ei gylch gwaith a chytuno i drafod ei raglen waith yn ei gyfarfod nesaf.