Agenda

Cyswllt: Meriel Singleton 

Nodyn: Cyfarfod preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

10.00-10.30

2.

Trafod adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

10.30-11.00

3.

Gohebiaeth am faterion safonau yn y DU

SoC(5)-06-20 Papur 1 – Llythyr gan Kate Green AS, Cadeirydd Pwyllgor Safonau Tŷ’r Cyffredin.

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu