Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Nodyn: Preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(10.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(10.15 - 10.40)

2.

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Trafod y Polisi Parch ac Urddas

SoC(5)-02-18 Papur 1 – Polisi Urddas a Pharch - Papur cyflwyno

SoC(5)-02-18 Papur 2 – Polisi drafft

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd yr Aelodau y Cod Ymddygiad drafft a chytunwyd i ddychwelyd at yr eitem hon yn y cyfarfod nesaf.

 

Nodyn gan Jayne Bryant AC, Cadeirydd y Pwyllgor

Esgusododd Jayne Bryant ei hun ar gyfer Eitem 3, sef yr eitem ar yr Adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.1(1). Roedd hyn oherwydd bod y gŵyn a gyflwynwyd ar ran Grŵp Llafur y Cynulliad yn ei chynnwys hi.

 

Paul Davies AC oedd y Cadeirydd ar gyfer Eitem 3 yn dilyn cytundeb y Pwyllgor ar 15 Tachwedd 2016, ei fod yn cael ei ethol yn Gadeirydd dros dro. 

 

(10.40 - 11.00)

3.

Trafod adroddiadau gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft a chytunwyd arno.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu