Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

 

 

1.2        Ni chafwyd ymddiheuriadau na datganiadau o fuddiant.

2.

Trafod adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Reol Sefydlog 22

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor adroddiadau gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i).

3.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol: