Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09:40)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09:45-10:30)

2.

Adolygiad o'r Cod Ymddygiad: Sesiwn dystiolaeth gyda Phrif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Papur briffio

Manon Antoniazzi - Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Holodd y Pwyllgor Manon Antoniazzi mewn perthynas â'r Adolygiad o’r Cod Ymddygiad.

 

(10.30-10:45)

3.

Comisiynydd Safonau: Tâl i'r Comisiynydd Safonau Dros Dro

Cofnodion:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu