Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Nodyn: Cyfarfod preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau.

 

(09.00 - 10.00)

2.

Gweithdrefnau ac arferion gwaith y Pwyllgor

Cofnodion:

2.1 Nododd yr Aelodau fod y Comisiynydd Safonau wedi nodi ei fod yn cynnig y defnyddir darpariaeth 4 ym Mesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009 i benodi Comisiynydd Dros Dro i drin cwyn benodol.

2.2 Trafododd yr Aelodau'r mater a'i nodi.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu