Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30 - 09.45)

2.

Adroddiad 03-18 i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9

SoC(5)-03-18 Papur 1 – Llythyr oddi wrth Y Fonesig Dawn Primarolo, Cadeirydd y Bwrdd Taliadau (29 Ionawr 2019)

SoC(5)-03-19 Papur 2 – Llythyr oddi Llywydd (31 Ionawr 2019)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd yr Aelodau yr ymatebion.

2.2 Cytunwyd y bydd y Pwyllgor yn ystyried ymgynghoriad y Bwrdd Taliadau ar y Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad, pan gaiff ei gyhoeddi.

 

(09.45 - 11.00)

3.

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Y Camau Nesaf

SoC(5)-03-19 Papur 3 – Papur y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd yr Aelodau drafodaeth bellach ar y newidiadau arfaethedig i'r Cod Ymddygiad a chytunwyd y byddant yn ailafael yn yr eitem hon yn y cyfarfod nesaf.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu