Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Nodyn: Preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2       Estynnodd y Cadeirydd gydymdeimladau'r Pwyllgor â theulu'r diweddar Steffan Lewis AC, a fu farw ar 11 Ionawr 2019.

 

2.

Adroddiadau Blynyddol y Grwpiau Trawsbleidiol ar gyfer 2017-18

SoC(5)-02-19 PTN1 – Llythyr wrth Gadeirydd y Pwyllgor at y Llywydd

SoC(5)-02-19 PTN2 – Llythyr wrth y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd yr ohebiaeth.

 

(09.35-10.30)

3.

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Y camau nesaf

Cofnodion:

3.1 Cafodd yr Aelodau drafodaeth bellach ar y newidiadau arfaethedig i'r Cod Ymddygiad a chytunwyd y byddant yn trafod y mater yn eu grwpiau gwleidyddol a dychwelyd i'r eitem hon yn y cyfarfod nesaf.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu