Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

 

2.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu hystyried a'u nodi.

2.1 Gofynnodd yr Aelodau i'r llythyr gan WWF Cymru gael ei ail-drefnu mewn cyfarfod arall ar ôl iddynt gael mwy o amser i edrych ar ei gynnwys.

 

2.1

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Llythyr gan Bennaeth WWF Cymru (30 Mai 2018)

Dogfennau ategol:

2.2

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Adroddiad Pwyllgor Safonau, Gweithdrefnau a Phenodiadau Cyhoeddus Senedd yr Alban - Aflonyddu rhywiol ac ymddygiad amhriodol (5 Mehefin 2018)

Dogfennau ategol:

(09.35 - 10.30)

3.

Cod Ymddygiad - Adolygiad: sesiwn dystiolaeth

Gwyneth Sweatman - Swyddog Menywod UCM Cymru

Cerith D Rhys Jones - Rheolwr Materion Allanol, UCM Cymru

 

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau y Polisi Urddas a Pharch gyda Gwyneth Sweatman, Swyddog Menywod UCM Cymru a Cerith Jones, UCM Cymru, ynghyd â'r gwaith yn y maes hwn a wnaed gan UCM.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu