Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Nodyn: Cyfarfod preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2       Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

(09.30 - 11.00)

2.

Cod Ymddygiad - Adolygiad

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ynghylch cyfeiriad yr adolygiad o'r Cod Ymddygiad a chytunodd i:

·       benodi Cynghorydd Arbenigol;

·       sefydlu Grŵp Cyfeirio; a

·       chyflwyno adroddiad erbyn diwedd tymor yr haf.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu