Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Nodyn: Cyfarfod preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

(09:30 - 10.15)

2.

Cod Ymarfer: sesiwn dystiolaeth

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth fel rhan o'i adolygiad i'r Cod Ymarfer.

 

(10:15 - 10.30)

3.

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Trafod y Polisi Drafft Urddas a Pharch

SoC(5)-05-18 Papur 1 -  Cod Ymddygiad - Adolygiad: Ystyried y Polisi Urddas a Pharch Drafft

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y polisi drafft Urddas a Pharch.

 

(10.30 - 10.45)

4.

Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau'r Cynulliad: Cynnig i gytuno ar ddiwygiad i'r Cod Ymddygiad

Cofnodion:

4.1 Ni thrafodwyd yr eitem hon.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu