Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2       Cafwyd ymddiheuriadau gan Paul Davies AC.

 

(09.30 - 10.00)

2.

Ystyried adroddiadau gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(1)

Cofnodion:

2.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft a chytunwyd arno.

2.2 Roedd Paul Davies AC wedi nodi ei fod yn cytuno cyn y cyfarfod.

 

(10.00 - 11.00)

3.

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Trafod y materion allweddol

SoC(5)-15-18 Papur 1 – Prif faterion

SoC(5)-15-18 Papur 2 – Polisi Urddas a Pharch

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau'r papur materion allweddol a nodwyd y bydd adroddiad drafft yn cael ei baratoi i'w ystyried ganddynt yn y cyfarfod nesaf.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu