Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2       Dygodd y Cadeirydd sylw'r Aelodau at Adroddiad Comisiwn y Cynulliad ar yr Arolwg Urddas a Pharch a gyhoeddwyd heddiw. Bydd y Pwyllgor yn trafod yr adroddiad yn ei gyfarfod ar 26 Mehefin.

1.3       Nododd yr Aelodau adroddiad gan y Comisiynydd Safonau o dan Reol Sefydlog 22.2 (i) a ddaeth i law ar 18 Mehefin. Bydd y Pwyllgor yn trafod yr adroddiad yn ei gyfarfod ar 26 Mehefin.

 

(09.30 - 10.30)

2.

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Sesiwn Dystiolaeth

Ben Lewis – Cyfarwyddwr, Cymorth a Lles Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd

Patrick Wrangles – Pennaeth Iechyd a Llesiant, Prifysgol Caerdydd

Amy Sykes - ‎Cydlynydd Llesiant ac Uwch Ymarferydd Llesiant, ‎Prifysgol Caerdydd

 

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y Polisi Urddas a Pharch â Ben Lewis, Cyfarwyddwr, Cymorth a Lles Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd, Patrick Wrangles, Pennaeth Iechyd a Lles, Prifysgol Caerdydd ac

Amy Sykes, Cydlynydd Lles ac Uwch-ymarferydd Lles, Prifysgol Caerdydd, ar y cyd â'r gwaith y mae Prifysgol Caerdydd wedi bod yn ymgymryd ag ef yn y maes hwn.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu