Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Nodyn: Cyfarfod preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papur a chytunodd yr Aelodau i wahodd Ruth Coombs yn ôl i'r Pwyllgor i drafod yr adroddiad fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor.

 

2.1

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Gwybodaeth ychwanegol gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Dogfennau ategol:

(09.35 - 10.30)

3.

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Codau Gweinidogol mewn Deddfwrfeydd eraill

SoC(5)-10-18 Papur 1 - Codau Gweinidogol mewn Deddfwrfeydd eraill

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau y papur.

 

(10.30 - 11.00)

4.

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Flaenraglen Waith

Cofnodion:

4.1 Bu'r Aelodau'n trafod tystion posibl fel rhan o'r ymchwiliad i'r adolygiad o'r Cod Ymddygiad.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu