Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Nodyn: Cyfarfod preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Estynnodd y Cadeirydd groeso i’r Aelodau i’r cyfarfod

1.2        Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

(09.30 - 10.00)

2.

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Trafod y Polisi Parch ac Urddas

SoC(5)-03-18 Papur 1 - Papur esboniadol

SoC(5)-03-18 Papur 2 - Polisi Parch ac Urddas - Drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd yr Aelodau’r polisi Parch ac Urddas drafft a nodwyd sylwadau'r Comisiynydd Safonau.

 

(10.00 - 10.30)

3.

Cod Ymddygiad - Adolygiad: sesiwn dystiolaeth

Craig Stephenson - Cyfarwyddwr Gwasanaethau’r Comisiwn 

Elisabeth Jones - Prif Gynghorydd Cyfreithiol

 

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor a'r Comisiynydd Safonau’r polisi Parch ac Urddas drafft gyda Craig Stephenson, Cyfarwyddwr Gwasanaethau'r Comisiwn ac Elisabeth Jones, Prif Gynghorydd Cyfreithiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

(10.30 - 11.00)

4.

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at y tystion gyda sylwadau'r Pwyllgor ar y polisi Parch ac Urddas drafft.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu