Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Nodyn: Cyfarfod preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2       Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(09.30 - 10.00)

2.

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Trafod y llythyr ymgynghori

SoC(5)-12-17 Papur 1 – Llythyr drafft

SoC(5)-12-17 Papur 2 – Llythyr gan Gerard Elias, y Comisiynydd Safonau blaenorol at y Prif Weinidog (17 Rhagfyr 2012)

SoC(5)-12-17 Papur 3 – Llythyr gan y Prif Weinidog at Gerard Elias, y Comisiynydd Safonau blaenorol (22 Ionawr 2013)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cytunodd yr Aelodau ar y llythyr ymgynghori, yn amodol ar ychydig fân ddiwygiadau a chytunodd hefyd y dylid ei gyhoeddi yn ystod wythnos 11 Rhagfyr 2017.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu