Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 248KB) Gweld fel HTML (116KB)

 

(10.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor. 

1.2       Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

(10.00 - 10.45)

2.

Ymchwiliad i Lobïo: Sesiwn Dystiolaeth 1

SoC(5)-02-17 Papur 1 - Matrics o’r ymatebion i’r ymgynghoriad

 

Alastair Ross - Cynullydd Cymdeithas Materion Cyhoeddus yr Alban

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Alistair Ross, Cynullydd Cymdeithas Materion Cyhoeddus yr Alban, ar yr ymchwiliad i lobïo.

 

(10.45)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitem 4

 

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.45 - 11.00)

4.

Ymchwiliad i Lobïo: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu