Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graeme Francis 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Ymateb Llywodraeth Cymru i bandemig Covid-19 a'r adferiad

Y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AS - Prif Weinidog Cymru

Jeremy Miles AS - Y Gweinidog fydd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Andrew Goodall - Prif Weithredwr GIG Cymru a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Tracey Burke – Cyfarwyddwr Cyffredinol Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru

Simon Brindle – Cyfarwyddwr Strategaeth Brexit, Llywodraeth Cymru

Andrew Slade –Cyfarwyddwr Cyffredinol Economi, Sgiliau a Chyfoeth, Llywodraeth Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Item 4 and Item 5

4.

Trafod y dystiolaeth o'r sesiwn flaenorol

5.

Trefniadau cyfarfodydd yn y dyfodol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu