Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 30/06/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd.

Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar senedd.tv.

 

Mae eitemau 6 a 7 o'r cyfarfod hwn yn parhau i fod yn amodol ar gymeradwyaeth y Pwyllgor Busnes, gan eu bod y tu allan i'r slot cyfarfod a ddyrennir i'r Pwyllgor. Disgwylir penderfyniad y Pwyllgor Busnes ddydd Llun 29 Mehefin 2020.

 

Cyfnod cofrestru

(09.00-09.30)

 

 

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-10.15)

2.

Sesiwn dystiolaeth gyda Kati Piri ASE

Kati Piri ASE

 

Dogfennau ategol:

(10.15)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i bernderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 4, 5 a 7 o’r cyfarfod

(10.15-10.30)

4.

Sesiwn graffu gyda Kati Piri ASE - trafod y dystiolaeth

(10.30-10.45)

5.

Cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Egwyl

Bydd y cyfarfod yn cael ei ohirio o 10.45 tan 12.45.

Bydd darlledu'r trafodion yn ailddechrau am 13.00.

Cyfnod ailymuno

(12.45-13.00)

 

(13.00-14.00)

6.

Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Y Gwir Anrh Simon Hart AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Robin Healey – Swyddfa'r Cabinet

Louise Parry – Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Dogfennau ategol:

Yn amodol ar dderbyn y cynnig dan eitem 3, gwaherddir y cyhoedd o eitem 7.

(14.00-14.15)

7.

Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru - trafod y dystiolaeth

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu