Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/01/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(14.00-14.05)

2.

Papurau i’w nodi

2.1

Papurau i’w nodi 1: Gohebiaeth gan y Prif Weinidog at y Cadeirydd ynghylch parodrwydd ar gyfer Brexit - 6 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1  Cafodd y papur ei nodi.

 

2.2

Papur i’w nodi 2: Gohebiaeth gan y Swyddfa Gartref at y Cadeirydd ynghylch adroddiad y Pwyllgor ar newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit - y goblygiadau i Gymru - 10 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1  Cafodd y papur ei nodi.

 

 

2.3

Papurau i’w nodi 3: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit at y Cadeirydd ynghylch parodrwydd ar gyfer Brexit - 7 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.1  Cafodd y papur ei nodi.

 

 

2.4

Papur i’w nodi 4: Gohebiaeth gan y Prif Weinidog at y Cadeirydd ynghylch Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) - 8 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4.1  Cafodd y papur ei nodi.

 

 

(14.05)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1     Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.05-14.35)

4.

Trafod yr adroddiad drafft ar Fil yr UE (Cytundeb Ymadael) - Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Cytunodd yr Aelodau i gyhoeddi’r adroddiad yn amodol ar newidiadau.

 

(14.35-15.05)

5.

Trafod yr adroddiad drafft ar y Cytundeb Ymadael

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Cytunodd yr Aelodau i gyhoeddi’r adroddiad yn amodol ar newidiadau.

 

(15.05-15.20)

6.

Trafod cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1.1  Trafododd yr Aelodau’r cytundeb partneriaeth a chydweithredu strategol rhwng Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon a Georgia.

6.1.2  Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am ragor o wybodaeth.

6.2.1  Trafododd yr Aelodau’r cytundeb yn sefydlu Cyd-gysylltiad rhwng Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Lebanon.

6.2.2  Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am ragor o wybodaeth.

6.3.1  Trafododd yr Aelodau’r cytundeb yn sefydlu Cyd-gysylltiad rhwng Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Tiwnisia.

6.3.2  Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am ragor o wybodaeth.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu