Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Rhys Morgan 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 13/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

1.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, cafodd Alun Davies AC ei benodi'n Gadeirydd dros dro am gyfnod y cyfarfod.

 

(14.00)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

2.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rees, Joyce Watson, Delyth Jewell a Mark Reckless.

2.3        Cafwyd datganiad o fuddiant gan Huw Irranca-Davies fel Cadeirydd Grŵp Cynghori Llywodraeth Cymru ar yr UE.

 

(14.00-15.00)

3.

Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit: y goblygiadau i Gymru – sesiwn gydag academyddion i gyflwyno'r cefndir

Jonathan Portes, Coleg Kings, Llundain

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan Aelodau.

 

(15.05-16.05)

4.

Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit: y goblygiadau i Gymru – sesiwn gydag academyddion i gyflwyno'r cefndir

Marley Morris, Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus

Victoria Winckler, Sefydliad Bevan

Madeline Sumption, Yr Arsyllfa Fudo, Prifysgol Rhydychen

 

 

Cofnodion:

4.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(16.05-16.10)

5.

Papurau i’w nodi

5.1

Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan Oliver Dowden AS at y Cadeirydd ynghylch cytundeb y Llywodraeth o ran caffael – 3 Ebrill 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nodwyd y papur.

 

5.2

Papur i'w nodi 2: Gohebiaeth gan Bruce Crawford ASA at David Lidington AS ynghylch cysylltiadau rhynglywodraethol – 26 Ebrill 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2 Nodwyd y papur.

 

5.3

Papur i'w nodi 3: Gohebiaeth gan David Lidington AS at y Cadeirydd ynghylch cysylltiadau rhynglywodraethol – 3 Mai 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3 Nodwyd y papur.

 

5.4

Papur i'w nodi 4: Gohebiaeth gan y Gweinidog Brexit a'r Cwnsler Cyffredinol at y Cadeirydd ynghylch cyfarfod Cydbwyllgor y Gweinidogion (Trafodaethau Ewropeaidd) – 9 Mai 2019 [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.4 Nodwyd y papur.

 

(16.10)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.10-16.25)

7.

Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit: y goblygiadau i Gymru – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu