Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 03/12/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

1.1 Cafodd Jane Hutt ei hethol yn Gadeirydd dros dro.

 

(14.00)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd dros dro yr Aelodau i'r cyfarfod.

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rees, Michelle Brown a Joyce Watson.

2.3 Roedd Hefin David yn y cyfarfod fel dirprwy i Joyce Watson.

 

(14.00-14.05)

3.

Papur i'w nodi

3.1

Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch y Fforwm Rhyngseneddol ar Brexit – 29 Tachwedd 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papur.

 

(14.05)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.05-14.50)

5.

Paratoi ar gyfer Brexit - trafod yr adroddiad drafft ar y sector bwyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft a chytuno arno yn amodol ar fân newidiadau.

 

(14.50-15.10)

6.

Brîff ar Fil Pysgodfeydd y DU

Chloe Corbyn, Gwasanaeth Ymchwil

Lorna Scurlock, Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd yr Aelodau eu briffio ar Fil Pysgodfeydd y DU.

 

(15.10-15.20)

7.

Brîff ar Fil (Trefniadau Rhyngwladol) Gofal Iechyd y DU

Manon George, Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cafodd Aelodau eu briffio ar Fil (Trefniadau Rhyngwladol) Gofal Iechyd y DU.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu