Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 04/06/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis, Jack Sargeant a Jenny Rathbone.

1.3 Daeth Llyr Gruffydd i'r cyfarfod fel dirprwy ar gyfer Steffan Lewis.

 

 

(14.00-15.00)

2.

Cyfraith Ewropeaidd a'r trefniadau pontio wrth ymadael â'r UE - sesiwn dystiolaeth 1

Dr Brigid Fowler, Cymdeithas Hansard

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tyst i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.10-16.10)

3.

Cyfraith Ewropeaidd a'r trefniadau pontio wrth ymadael â'r UE - sesiwn dystiolaeth 2

Dr Tobias Lock, Prifysgol Caeredin

 

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tyst i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(16.10-16.15)

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan Robin Walker AS, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd ynghylch enwebiad i Bwyllgor y Rhanbarthau - 17 Mai 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nodwyd y papur.

 

4.2

Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, ynghylch y fforwm Gweinidogol newydd ar y berthynas rhwng yr UE a'r DU yn y dyfodol - 23 Mai 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nodwyd y papur.

 

 

4.3

Papur i'w nodi 3 - Gohebiaeth gan Mick Antoniw, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol at Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, mewn perthynas â llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd – cysylltiadau rhynglywodraethol - 25 Mai 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3 Nodwyd y papur.

 

 

(16.15)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.15-17.15)

6.

Sesiwn friffio ar fframweithiau cyffredin

Dr Jo Hunt, Prifysgol Caerdydd

Hedydd Phylip, Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd Aelodau eu briffio ar fframweithiau cyffredin.

 

(17.15-17.30)

7.

Cyfraith Ewropeaidd a'r trefniadau pontio wrth ymadael â'r UE - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(17.30-17.40)

8.

Sesiwn friffio ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cafodd yr Aelodau eu briffio ar Fil yr UE (Ymadael).

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu