Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 19/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis a Jenny Rathbone.

 

(14.00)

2.

Papur(au) i'w nodi

2.1

Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a fframweithiau cyffredin - 13 Mawrth 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papur.

 

(14.05)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

14.05-16.05

4.

Perthynas Cymru â'r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1  Cytunodd yr Aelodau ar yr adroddiad drafft yn amodol ar fân newidiadau.

 

(16.05-16.25)

5.

Cydraddoldeb a Gadael yr Undeb Ewropeaidd - trafod y llythyr drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd yr Aelodau ar y llythyr drafft yn amodol ar fân newidiadau.

 

(16.25-16.45)

6.

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) - brîff

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd yr Aelodau frîff ar ddatblygiadau diweddaraf Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael).

 

(16.45-17.05)

7.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd yr Aelodau y flaenraglen waith a chytunwyd arni.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu