Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 02/12/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Alun Davies a Delyth Jewell.

 

(14.00-14.05)

2.

Papurau i’w nodi

2.1

Papur i'w nodi 1: Tystiolaeth ysgrifenedig gan Dr Jack Simson Caird mewn perthynas â chraffu ar fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan a chraffu ar gytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1  Cafodd y papur ei nodi.

 

 

2.2

Papur i'w nodi 2: Papur ar gytundebau rhyngwladol gan Ricardo Pierera

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1  Cafodd y papur ei nodi.

 

 

2.3

Papur i'w nodi 3: Ymateb gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit i'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch y newid yng nghyfansoddiad Cymru - 27 Tachwedd 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.1  Cafodd y papur ei nodi.

 

 

(14.05)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1     Derbyniwyd y cynnig.

 

 

(14.05-14.25)

4.

Craffu ar fframweithiau polisi cyffredin - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Trafododd yr Aelodau yr adroddiad.

4.2     Cytunodd yr Aelodau i gyhoeddi’r adroddiad yn amodol ar newidiadau.

 

(14.25-14.45)

5.

Craffu ar gytundebau rhyngwladol - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Trafododd yr Aelodau yr adroddiad.

5.2     Cytunodd yr Aelodau i gyhoeddi’r adroddiad yn amodol ar newidiadau.

 

(14.45-15.05)

6.

Gwaith dilynol ar barodrwydd ar gyfer Brexit - trafod gohebiaeth at y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Trafododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

6.2     Cytunodd yr Aelodau i anfon yr ohebiaeth yn amodol ar newidiadau.

 

(15.05-15.25)

7.

Strategaeth ryngwladol ddrafft Llywodraeth Cymru - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1     Trafododd yr Aelodau yr adroddiad.

7.2     Cytunodd yr Aelodau i gyhoeddi’r adroddiad yn amodol ar newidiadau.

 

 

(15.25-15.40)

8.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1     Trafododd yr Aelodau'r flaenraglen waith a chytunwyd arni.