Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis, Suzy Davies a Jenny Rathbone.

1.3        Datganodd Jane Hutt y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 13.8A:

·         Mae ei gŵr yn cael ei gyflogi fel Cyfarwyddwr Rhaglen Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025

 

(14.00-15.00)

2.

Gwydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit – trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft a chytunodd ar newidiadau a fydd yn cael eu trafod eto yn y cyfarfod nesaf.

 

(15.10-16.10)

3.

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a'i oblygiadau i Gymru – y diweddaraf am hynt y gwaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd yr Aelodau y wybodaeth ddiweddaraf am hynt y Bil.

 

(16.10-16.20)

4.

Perthynas Cymru a'r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol – y wybodaeth ddiweddaraf am y trefniadau ar gyfer ymweliadau

Cofnodion:

4.1 Cafodd yr Aelodau y wybodaeth ddiweddaraf am y trefniadau.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu