Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rowlands a Nick Ramsay.

 

(14.00-14.20)

2.

Fframwaith cyffredin dros dro ar hylendid a diogelwch bwyd a bwyd anifeiliaid - trafod allbwn drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Trafododd yr Aelodau yr allbwn drafft, a chytunwyd arno.

 

(14.20-14.40)

3.

Trafod cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1     Trafododd yr Aelodau y cytundebau rhyngwladol a ganlyn:

·         Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU a Thwrci

·         Cytundeb ar Wasanaethau Awyr rhwng y DU a Gwlad yr Iâ

·         Cytundeb ar Wasanaethau Awyr rhwng y DU a Norwy

·         UK-Square Kilometre Array Observatory (SKAO)

3.2     Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru mewn perthynas â chytundebau rhyngwladol.

 

(14.40-15.00)

4.

Cysylltiadau rhynglywodraethol - trafod gohebiaeth ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Trafododd yr Aelodau yr ohebiaeth ddrafft, a chytunwyd arni.

 

Sylwadau i gloi

Daeth y Cadeirydd â’r cyfarfod i ben trwy ddiolch i Aelodau presennol ac Aelodau blaenorol y Pwyllgor, eu staff cymorth, a thîm clercio, ymchwilwyr a chynghorwyr cyfreithiol y Pwyllgor.