Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv.

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.00-09.30)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-10.45)

2.

COVID:19 - Sesiwn dystiolaeth gyda BMA Cymru a Choleg Brenhinol y Llawfeddygon

Richard Johnson, Cyfarwyddwr Coleg Brenhinol y Llawfeddygon, Cymru

Alice Jones, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus Cymru, Coleg Brenhinol y Llawafeddygon

Dr David Bailey, Cadeirydd Cyngor BMA Cymru

Dr Phil Banfield, Cadeirydd Pwyllgor yr Ymgynghorwyr, BMA Cymru

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Cymdeithas Feddygol Prydain Cymru

Papur 2 – Coleg Brenhinol y Llawafeddygon

Dogfennau ategol:

(10.45)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 4

(10.45-11.00)

4.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Egwyl (11.00-11.15)

(11.15-12.30)

5.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Ddeintyddol Prydain yng Nghymru

Tom Bysouth, Cadeirydd Pwyllgor Ymarfer Deintyddol Cyffredinol Cymru, Cymdeithas Ddeintyddol Prydain

Lauren Harrhy, Dirprwy Gadeirydd Ymarfer Deintyddol Cyffredinol Cymru, Cymdeithas Ddeintyddol Prydain

Dr David Johnson, Cadeirydd Pwyllgor Deintyddiaeth Gymunedol Cymru, Cymdeithas Ddeintyddol Prydain

(12.30)

6.

Papurau i'w nodi

(12.30)

6.1

Papur ar gyfer y cyfarfod o Fwrdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ynghylch dyfodol yr Adran Driniaeth Frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Dogfennau ategol:

6.2

Llythyr gan yr Ombwdsmon Carchardai a Phrofiannaeth ynghylch gofal diwedd oes mewn carchardai

Dogfennau ategol:

(12.30)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(12.30-12.45)

8.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu