Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 12/06/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

 

(09.30-11.00)

2.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch y strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu

Jan Williams OBE, Cadeirydd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Tracy Cooper, Prif Weithredwr, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Quentin Sandifer, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a Chyfarwyddwr Meddygol, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Giri Shankar, Arweinydd Proffesiynol ar Ddiogelu Iechyd a Chyfarwyddwr Digwyddiadau o ran yr ymateb i COVID -19, Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch y strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu.

 

(11.00)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 4

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig i wahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitem 4.

 

(11.10-11.30)

4.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11.30-12.45)

5.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gydag awdurdodau lleol am y dull o olrhain cysylltiadau

Eifion Evans, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Ceredigion

Barry Rees, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Cyngor Sir Ceredigion

Annwen Morgan, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Ynys Môn

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Ynys Môn ynghylch eu dulliau olrhain cysylltiadau.

 

(12.45)

6.

Papurau i’w nodi

6.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ynghylch y sesiwn dystiolaeth arfaethedig gyda’r Comisiynydd Pobl Hŷn ac Age Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

(12.45)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(12.45-13.00)

8.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.