Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 30/04/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir cyntaf y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

 

(10.00-11.00)

2.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Phrif Swyddog Meddygol Cymru a Phrif Gynghorydd Gwyddonol Cymru

Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru, Llywodraeth Cymru

Dr Rob Orford, Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd, Llywodraeth Cymru

 

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1  Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Brif Swyddog Meddygol Cymru, a Phrif Gynghorydd Gwyddonol Cymru..

(11.00)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 4

Cofnodion:

3.1  Derbyniodd y Pwyllgor y Cynnig i wahardd y cyhoedd o’r cyfarfod heddiw ar gyfer eitem 4.

(11.00-11.30)

4.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1  Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

(11.30-13:00)

5.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau

Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru

Cofnodion:

5.1  Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru.

(13.00)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1  Derbyniodd y Pwyllgor y Cynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw.

(13.00-13.15)

7.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1  Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

(13.15-13.30)

8.

Blaenraglen Waith

Papur 1 - Blaenoriaethau cynnar a blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1  Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith cyn cytuno arni.