Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 23/01/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau oddi wrth Lynne Neagle AC, a dirprwyodd Huw Irranca-Davies AC ar ei rhan.

 

 

(09.30-15.30)

2.

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafodion Cyfnod 2

Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Sioned Rees, Uwch Swyddog Cyfrifol, Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) – Llywodraeth Cymru

Catrin Gwyn, Cyfreithwraig – Llywodraeth Cymru

 

Cytunodd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar 11 Rhagfyr 2019 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2: Adrannau 2 i 12; Atodlen 1 ; Adrannau 13 i 21; Atodlen 2; Adrannau 22 i 25; Atodlen 3; Adrannau 26 i 28; Adran 1 ; Teitl hir

 

Papur 1 - Rhestr o Welliannau wedi'u Didoli

Papur 2 - Grwpio Gwelliannau
Papur 3 - Y drefn bleidleisio ar gyfer gwelliannau a gyflwynwyd

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru), fel y'i cyflwynwyd

 

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) -  Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i’r Bil:

 

Gwelliant 19 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 19.

 

Gwelliant 20 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 20.

 

 

 

 

Gwelliant 21 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 21.

 

Gwelliant 22 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 22.

 

Gwelliant 23 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 23.

 

Gwelliant 24 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 24.

 

Gwelliant 25 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 25.

 

Gwelliant 26 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 26.

 

Gwelliant 27 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 27.

 

 

 

Gwelliant 28 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 28.

 

Gwelliant 29 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 29.

 

Gwelliant 30 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 30.

 

Gwelliant 4 (Vaughan Gething)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Rees

Angela Burns

 

Huw Irranca-Davies

Helen Mary Jones

 

Jayne Bryant

Dai Lloyd

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 4.

 

Gwelliant 31 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 31.

 

Gwelliant 32 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 32.

 

Gwelliant 33 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 33.

 

 

Gwelliant 34 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 34.

 

Gwelliant 35 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 35.

 

Gwelliant 36 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 36.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 5 (Vaughan Gething).

 

 

 

 

 

Gwelliant 37 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 37.

 

Gwelliant 38 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 38.

 

Gwelliant 39 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 39.

 

Gwelliant 40 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 40.

 

Gwelliant 41 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 41.

 

Gwelliant 42 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 42.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 6 (Vaughan Gething).

 

Derbyniwyd gwelliant 7 (Vaughan Gething) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Tynnwyd gwelliant 43 (Helen Mary Jones) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

 

 

 

Gwelliant 67 (Angela Burns)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 67.

 

Gwelliant 68 (Angela Burns)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 68.

 

Gwelliant 69 (Angela Burns)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 69.

 

Gwelliant 70 (Angela Burns)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 70.

 

Gwelliant 71 (Angela Burns)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 71.

 

Tynnwyd gwelliant 72 (Angela Burns) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 44 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 44.

 

Gwelliant 9 (Vaughan Gething)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Rees

Angela Burns

 

Huw Irranca-Davies

Helen Mary Jones

 

Jayne Bryant

Dai Lloyd

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 9.

 

Gwelliant 58 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 58.

 

Gwelliant 80 (Angela Burns)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 80.

 

Gwelliant 81 (Angela Burns)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 81.

 

 

 

Gwelliant 82 (Angela Burns)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 82.

 

Gwelliant 10 (Vaughan Gething)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Rees

Angela Burns

 

Huw Irranca-Davies

Helen Mary Jones

 

Jayne Bryant

Dai Lloyd

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 10.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 11 (Vaughan Gething).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 12 (Vaughan Gething).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 59 (Helen Mary Jones).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 13 (Vaughan Gething).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 60 (Helen Mary Jones).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 61 (Helen Mary Jones).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 62 (Helen Mary Jones).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 14 (Vaughan Gething).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 63 (Helen Mary Jones).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 15 (Vaughan Gething).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 16 (Vaughan Gething).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 64 (Helen Mary Jones).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 65 (Helen Mary Jones).

 

Tynnwyd gwelliant 83 (Angela Burns) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 17 (Vaughan Gething) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 84 (Angela Burns)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

Helen Mary Jones

 

Huw Irranca-Davies

Dai Lloyd

 

Jayne Bryant

 

Gwrthodwyd gwelliant 84

 

Ni chynigiwyd gwelliant 85 (Angela Burns).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 18 (Vaughan Gething).

 

Tynnwyd gwelliant 45 (Helen Mary Jones) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 73 (Angela Burns).

 

Gwelliant 1 (Vaughan Gething)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Rees

Angela Burns

 

Jayne Bryant

Helen Mary Jones

 

Huw Irranca-Davies

Dai Lloyd

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 1.

 

Tynnwyd gwelliant 46 (Helen Mary Jones) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 74 (Angela Burns)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 74.

 

Gwelliant 47 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 47.

 

Gwelliant 2 (Vaughan Gething)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Rees

Angela Burns

 

Jayne Bryant

Helen Mary Jones

 

Huw Irranca-Davies

Dai Lloyd

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 2.

 

Tynnwyd gwelliant 75 (Angela Burns) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 3 (Vaughan Gething)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Rees

Angela Burns

 

Jayne Bryant

Helen Mary Jones

 

Huw Irranca-Davies

Dai Lloyd

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 3.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 48 (Helen Mary Jones).

 

Tynnwyd gwelliant 49 (Helen Mary Jones) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 76 (Angela Burns)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

Dai Lloyd

 

Jayne Bryant

 

Gwrthodwyd gwelliant 76

 

Tynnwyd gwelliant 77 (Angela Burns) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Tynnwyd gwelliant 50 (Helen Mary Jones) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 51 (Helen Mary Jones).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 52 (Helen Mary Jones).

 

Tynnwyd gwelliant 53 (Helen Mary Jones) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 54 (Helen Mary Jones).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 55 (Helen Mary Jones).

Ni chynigiwyd gwelliant 56 (Helen Mary Jones).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 78 (Angela Burns).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 57 (Helen Mary Jones).

 

Gwelliant 79 (Angela Burns)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Jayne Bryant

 

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 79.

 

Gwelliant 66 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Jayne Bryant

 

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 66.

Derbyniwyd gwelliant 8 (Vaughan Gething) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

2.2 Ar ddechrau’r drafodaeth ar y gwelliannau yng Ngrŵp 8: Corff Llais y Dinesydd – aelodau, datganodd Jayne Bryant AC, o dan Reol Sefydlog 17.24A, mam ei mam yw Cadeirydd Cangen Ardal Casnewydd o Gyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan.

2.3 Yn ystod y drafodaeth ar y gwelliannau yng Ngrŵp 9: Corff Llais y Dinesydd – sicrwydd indemniad ar gyfer gwirfoddolwyr a staff, cytunodd Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i roi nodyn i’r Pwyllgor cyn trafodion Cyfnod 3 i egluro sut y bydd Corff Llais y Dinesydd yn darparu gwasanaeth indemniad i wirfoddolwyr a staff. 

 

2.4 Cadarnhaodd y Cadeirydd y bernir bod holl adrannau’r Bil a’r holl atodlenni iddo wedi cael eu cytuno, gan gwblhau trafodion Cyfnod 2.