Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 27/09/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AC. 

 

(09.30-10.15)

2.

Deintyddiaeth yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Ddeintyddol Prydain

Dr Caroline Seddon – Cyfarwyddwr Cymdeithas Ddeintyddol Prydain yng Nghymru

Tom Bysouth – Cadeirydd Pwyllgor Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol Cymru, Cymdeithas Ddeintyddol Prydain
Christie Owen – Swyddog Polisi a Phwyllgor, Cymdeithas Ddeintyddol Prydain

 

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

 

Papur 1 – Cymdeithas Ddeintyddol Prydain

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cymdeithas Ddeintyddol Prydain.
2.2 Cytunodd Cymdeithas Ddeintyddol Prydain ddarparu nodyn mewn perthynas â'r agenda atal.

 

(10.15-11.00)

3.

Deintyddiaeth yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Orthodontig Prydain

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cymdeithas Orthodontig Prydain.

 

(11.10-11.55)

4.

Deintyddiaeth yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth gyda Chonffederasiwn GIG Cymru a chynrychiolwyr o fyrddau iechyd lleol

Lindsay Davies, Pennaeth Gofal Sylfaenol, Uned Cyflenwi Gwasanaethau Sylfaenol a Chymunedol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe

Karl Bishop, Ymgynghorydd ym maes Deintyddiaeth Adferol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Craige Wilson, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gofal Sylfaenol, Plant a Gwasanaethau Cymunedol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Vicki Jones, Cyfarwyddwr Clinigol y Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol ac Ymgynghorydd mewn Deintyddiaeth Gofal Arbenigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Papur 3 – Conffederasiwn GIG Cymru
Papur 4 -
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Papur 5 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Papur 6 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Byrddau Iechyd Cymru.

 

(12.35-13.20)

5.

Deintyddiaeth yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth gyda Deoniaeth Cymru ac Ysgol Ddeintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro David Thomas, Cyfarwyddwr Addysg Ddeintyddol Ôl-radd, Deoniaeth Cymru

Dr Richard Herbert, Deon Cyswllt, Deoniaeth Cymru

Yr Athro Alastair Sloan, Pennaeth Ysgol, Ysgol Ddeintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

 

Papur 7 – Deoniaeth Cymru

Papur 8 – Ysgol Ddeintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Deoniaeth Cymru ac Ysgol Ddeintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd. 
5.2 Cytunodd yr Ysgol Ddeintyddiaeth i gadarnhau a fydd y papur adolygu cyfnodol ar gael i'r Pwyllgor unwaith y bydd wedi'i gyhoeddi.

 

(13.20-14.20)

6.

Deintyddiaeth yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Prif Swyddog Deintyddol

Dr. Colette Bridgman, Prif Swyddog Deintyddol, Llywodraeth Cymru

Frances Duffy - Cyfarwyddwr, Gofal Sylfaenol Ac Arloesi, Llywodraeth Cymru

Andrew Powell-Chandler - Pennaeth Polisi Deintyddol, Llywodraeth Cymru

 

Papur 9 – Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Prif Swyddog Deintyddol.  

 

(14.25)

7.

Papur(au) i'w nodi

7.1

Llythyr gan Goleg Brenhinol y Nyrsys Cymru at y Cadeirydd – Symposiwm Brexit

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

(14.25)

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

(14.25-14.35)

9.

Deintyddiaeth yng Nghymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a ddaeth i law, a chytunodd i gyhoeddi adroddiad byr maes o law. 

 

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu