Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 27/06/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09:30 - 10.30)

2.

Ymchwiliad i atal hunanladdiad: Tystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Ainsley Bladon,  Arweinydd Strategaeth Iechyd Meddwl, Llywodraeth Cymru

Liz Davies, Uwch Swyddog Meddygol/ Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd Meddwl a Grwpiau Agored i Niwed, Llywodraeth Cymru

 

Papur 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

(10.30)

3.

Papur(au) i'w nodi

3.1

Ymchwiliad i atal hunanladdiad: Papur o'r Ymchwiliad Cenedlaethol cyfrinachol i Hunanladdiad a Diogelwch ym maes Iechyd Meddwl

Papur 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y papur o'r Ymchwiliad Cenedlaethol cyfrinachol i Hunanladdiad a Diogelwch ym maes Iechyd Meddwl.

 

3.2

Ymchwiliad i atal hunanladdiad: Ymateb Prifysgolion Cymru

Papur 3

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Brifysgolion Cymru.

 

3.3

Ymchwiliad i atal hunanladdiad - Gwybodaeth ychwanegol gan Wasanaeth Carchardai a Gwasanaeth Prawf EM

Papur 4

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Wasanaeth Carchardai a Gwasanaeth Prawf EM.

 

3.4

Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol oddi wrth y Cadeirydd: Y Gwasanaeth newydd ar gyfer Hunaniaeth Rywedd Oedolion a'r Cynllun Gordewdra i Gymru – 14 Mai 2018

Papur 5

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

3.5

Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y wybodaeth ddiweddaraf am y Gwasanaeth newydd ar gyfer Hunaniaeth Rywedd Oedolion a'r Cynllun Gordewdra i Gymru – 11 Mehefin 2018

Papur 6

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5a Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

4.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(10.30 - 11.00)

5.

Ymchwiliad i atal hunanladdiad: Trafod y materion allweddol

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol.

 

(11:00 - 11:15)

6.

Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Busnes – amserlen ar gyfer y Bil Awtistiaeth (Cymru) - 14 Mehefin 2018

Papur 7

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor yr amserlen arfaethedig.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu